Môi giới uy tín
W+

Người dùng trực tiếp

Khối lượng giao dịch hàng năm trăm triệu

1:

Đòn bẩy cao nhất

+

Đẳng cấp

Yêu cầu tiền thưởng Trăm triệu

0.

Mức chênh lệch thấp nhất

Nhận được nhiều hơn tại AAA Trading

Nhận được nhiều hơn tại AAA Trading

 • Phân tích thị trường hàng ngày

  Truy cập miễn phí vào

  Phân tích thị trường hàng ngày
 • Truy cập miễn phí vào

  Truy cập miễn phí vào

  giảng dạy trực tiếp
 • Thông tin thời gian thực 24H toàn cầu

  Truy cập miễn phí vào

  Thông tin thời gian thực 24H toàn cầu
 • Tổn thất bảo vệ không vượt quá vốn chủ sở hữu tài khoản

  Bảo vệ số dư âm duy nhất

  Tổn thất bảo vệ không vượt quá vốn chủ sở hữu tài khoản
 • giảng dạy phát lại trực tiếp

  Truy cập vô hạn

  giảng dạy phát lại trực tiếp
 • Dịch vụ khách hàng độc quyền trợ giúp theo thời gian thực

  Trợ giúp trực tuyến

  Dịch vụ khách hàng độc quyền trợ giúp theo thời gian thực

Nền tảng

Meta Trade5,AAA Trading APP Forex, trên Chỉ số chứng khoán, Hàng hóa, Chứng khoán, Kim loại và Năng lượng.

AAA Trading APP

Giao dịch hơn 160 Công cụ mọi lúc, mọi nơi. Ngoại hối, Chỉ số Chứng khoán, Hàng hóa, Cổ phiếu, Kim loại và Năng lượng.

Giao dịch hơn 160 Công cụ mọi lúc, mọi nơi. Ngoại hối, Chỉ số Chứng khoán, Hàng hóa, Cổ phiếu, Kim loại và Năng lượng.

Tại sao lại là AAATrading?

 • quy định toàn cầu

  1
 • lấy khách hàng làm trung tâm

  2
 • nổi tiếng thế giới

  3
 • Minh bạch và công bằng

  4
 • Dễ dàng và thuận tiện

  5
 • Phạm vi của các công cụ giao dịch

  6
Đánh giá của khách hàngĐánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng